Hur fungerar en bergvärmepump?

En bergvärmepump omvandlar solenergin som finns i berggrunden. Denna solenergi återfinns antingen genom marken som jordvärme eller från sjöbotten som sjövärme. Under de varmare månaderna lagras energi under marken och när hösten kommer finns det tillräckligt med energi från solen för att kunna värma upp ditt hem under vintermånaderna. 

Tack vare ett djupt borrat hål ner till berggrunden och en avancerad kompressorteknik kan värmepumpen utvinna värme med hjälp av en vätskefylld kollektorslang som är nere i det uppborrade hålet i marken. Denna vätskefyllda slang värms upp av bergvärmen i marken och pumpen tar därefter upp det uppvärmda vattnet till husets värme- och varmvattensystem.

Passar en bergvärmepump i mitt hem?

Bergvärme passar de flesta hem och hus. Dock finns det några faktorer som kan spela roll i huruvida ditt hus kan använda sig av bergvärme eller inte. Bland annat:

Berggrunden – Vilket typ av berg som är under ditt hus spelar en avgörande roll. Olika bergarter leder värme olika bra vilket gör att effekten av bergvärmen kan variera. Det innebär däremot inte att det inte går att installera en bergvärmepump, men det kan krävas djupare borrhål eller fler borrhål vilket kan påverka prislappen.

Utrymme – För att installera en bergvärmepump krävs det att det finns nog med utrymme på din tomt. Dels kan man inte borra hålen för nära huset med risk för att skada huset, samt krävs det relativt stora utrymmen mellan hålen som man borrar. Räkna med att hålen måste vara minst 20 meter ifrån varandra. Något som också kan påverka dina förutsättningar är om dina grannar redan har bergvärme som ligger nedgrävt för nära din tomt.

Våra produkter

IVT Geo 500
IVT Greenline HE
IVT PremiumLine HQ

Finansiering av din värmepump

Först av allt erbjuder vi dig en kostnadsfri besiktning av ditt hus. Då får du besök av någon av våra certifierade besiktningshen, som gör en bedömning av fastighetens uppvärmningsbehov, familjens varmvattenförbrukning etc.

Vi diskuterar med dig kring vilka värmepumpvarianter som är lämpliga.

Boka ett möte med en av våra experter


*
*