Hej! Här kommer ert anbud.

Er besparing med föreslagen värmeanläggning är

82 500 (77 700) kr

Nuvarande system

Total inköpt Energimängd idag 60 000 kWh

Varav 42 000 kWh till uppvärmning och 8 000 kWh till varmvatten.

Med föreslagen värmepump

Drivenergi till värmepump 17 000 (16 500) kWh
Tillskott utöver värmepump 0 (2 400) kWh
Totalt energiförbrukning med värmepump 17 000 (18 900) kWh
Er totala besparing per år 33 000 (31 100) kWh

Detaljerna

Härmed har vi den stora glädjen att sända er vårt anbud avseende en bergvärmeanläggning, att ersätta er befintliga luft/vattenvärmepump.

Klicka på länkarna samt filmklippen här intill så finner ni alla detaljer, jag står till ert fulla förfogande om ni önskar diskutera vårt förslag.

– – – –

Uppdatering 7 mars: Jag har nu inkluderat ett alternativt förslag, luft/vattenvärmepumpen Nibe F2120-20. Även om driftkostnaden (anges inom parentes ovan) är marginellt högre är onekligen investeringen tydligt lägre. I detta anbud har jag placerat utedelen utanför pannrummet intill källarentrén, vilket troligen inte är så lämpligt – vill ni gå vidare med detta förslag föreslår jag att vi ses igen för att hitta en bättre plats.

En ytterligare uppsida med denna luft/vattenlösning är att leveranstiden faktiskt är ganska rimlig, omkring 10 veckor i nuläget.

Slutligen, vi tog en titt på era nuvarande varmvattenberedare och konstaterar att spetsberedaren med fördel kan vara kvar för att säkra hög varmvattenkapacitet.

Så hur sammanfattas då detta bäst? På kort och medellång sikt är luft/vatten ett bra alternativ, men det är också en fråga var utedelen kan placeras så den inte stör. Över tid vinner bergvärmen, den har generellt en bättre livslängd (färre driftstörningar) hörs ingenting utomhus. Ca. 40 % av kostnaden för bergvärmen utgörs av borrningen, som ju är en engångskostnad – men då tittar vi väldigt långt fram mot horisonten.

Det här är Energipartner

Er Besiktningsman

Hej!

Per är mitt namn, 54 år är min ålder. Har jobbat med affärer och försäljning i hela mitt liv, och är certifierad energibesiktningsman sedan 13 år. Jag brinner verkligen för detta – att sänka hushållens eller fastigheternas energikostnader, och på samma gång göra miljön en stor tjänst.

08-55 10 80 01
per@energipartner.se

Har ni frågor? Kontakta mig här.