Hej! Här kommer ert anbud.

Er besparing med föreslagen värmeanläggning är

14 600 (13 200) kr

Nuvarande system

Total inköpt Energimängd idag 18 000 kWh

Varav 11 000 kWh till uppvärmning och 3 000 kWh till varmvatten.

Med föreslagen värmepump

Drivenergi till värmepump 6 700 (7 320) kWh
Tillskott utöver värmepump 0 (80) kWh
Totalt energiförbrukning med värmepump 6 700 (7 400) kWh
Er totala besparing per år 7 300 (6 600) kWh

Detaljerna

Härmed har vi den stora glädjen att sända våra anbud avseende en ny värmeanläggning i ditt hem på Ålstensgatan 47.

Som överenskommet lämnar vi förslag på såväl en berg- som en luft/vattenvärmeanläggning, jag står till ditt fulla förfogande om du önskar diskutera för och emot dessa bägge förslag. De förbrukningsdata som anges inom parentes ovan avser luft/vattenvärmepumpen.

Får återkomma till dig när det gäller en maskin att åka förbi och lyssna på – jag söker info kring om det ännu finns någon av de nya AirX S installerade i Stockholmstrakten, det vore mest relevant tänker jag. Annars finns det mängder av AirX (utan S), jag återkommer.

Det här är Energipartner

Er Besiktningsman

Hej!

Per är mitt namn, 54 år är min ålder. Har jobbat med affärer och försäljning i hela mitt liv, och är certifierad energibesiktningsman sedan 13 år. Jag brinner verkligen för detta – att sänka hushållens eller fastigheternas energikostnader, och på samma gång göra miljön en stor tjänst.

08-55 10 80 01
per@energipartner.se

Har ni frågor? Kontakta mig här.